Ollie och Elof Ericssons Stiftelser

I forskningens tjänst i över 50 år.

Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning grundades den 12:e augusti 1958 av dåvarande Åtvidabergschefen Elof Ericsson och hans hustru Ollie. Stiftelsen firade således sitt 60-årsjubileum år 2018. Stiftelsens ändamål är i första hand att genom anslag främja medicinsk, teknisk och ekonomisk forskning.

Den välgörande stiftelsen grundades 1961, och har till syfte att genom bidrag utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar samt att understödja utbildning och uppfostran av barn.

Stiftelserna har sedan Elof Ericssons död 1961 framgångsrikt förvaltats av familjerna Ericsson och von Kantzow.


TVÅ STIFTELSER SOM FOKUSERAR

Styrelse

Stiftelsen för Vetenskaplig Forskning
Anders Ericsson, Ordförande
Erik von Kantzow, Vice Ordförande
Carl-Johan Bonnier
Sven Påhlman
Thomas Ericsson, Suppleant
Lars von Kantzow, Suppleant

Stiftelsen för Välgörande Ändamål
Lars von Kantzow, Ordförande
Staffan Ericsson, Vice Ordförande
Lars Svensson
Eva Malmfors, Suppleant
Christina Gebenius, Suppleant
Katarina von Kantzow Cape, Suppleant

Historia

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 31:a maj. Ansökningar som inte är oss tillhanda senast detta datum kan tyvärr inte behandlas. För information om hur en ansökan skall utformas, följ länken ovan: Att ansöka.