Ollie och Elof Ericssons Stiftelser

Din ansökan.

Läs noga igenom detaljerna nedan för hur man ansöker. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor som du inte kan finna svar på.


OLLIE & ELOF ERICSSONS STIFTELSE FÖR VETENSKAPLIG FORSKNING

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsen vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet.
Genomförd post doc och därmed institutionsbyte är en merit.

Ansökans utformning

Ansökan insändes i två ex och skall innehålla forskningsplan (max 5 sidor, inklusive sammanfattning), budget inklusive erhållna resp. sökta anslag, meritförteckning inkl. publikationslista med fullständiga referenser.
Ofullständig ansökan behandlas ej.

OLLIE & ELOF ERICSSONS STIFTELSE FÖR VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål

Den välgörande stiftelsen grundades 1961, och har till syfte att genom bidrag utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar samt att understödja utbildning och uppfostran av barn

Ansökans utforming

Ansökan skall minst innehålla förljande:
• En beskrivning av den verksamhet som bedrivs.
• En beskrivning av vad ansökta medel avses användas till.
• En ekonomisk redogörelse såsom årsbokslut eller liknande.

VIKTIGT

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 31:a maj. Ansökningar som inte är oss tillhanda senast detta datum kan tyvärr inte behandlas.

Endast organisationer

Observera att bidrag ej ges till privatpersoner utan bara till organisationer.

Vart skickar jag ansökan?

Ollie och Elof Ericssons Stiftelser för Vetenskaplig Forskning och Välgörande Ändamål
c/o Hans-Åke Gustavsson
Trumslagargatan 91
582 16 Linköping